English German Русский PersianHaberler
Tüm Haberleri Oku »

İş Yerlerinde Korona Virüsü ve Tedbirler
31.03.2020 19:33:24

İş Yerlerinde Korona Virüsü ve Tedbirler

Bildirilen korona virüs vakalarının sayısı ve buna bağlı ölümler artmaya devam ediyor. Bu tehlikeye karşı sadece resmi kurumlar değil işverenler de aynı şekilde hazırlıklı ve tedbirli olmalıdır.

26 Ocak 2020 Pazar 22:35

İş Yerlerinde Korona Virüsü ve Tedbirler Bildirilen korona virüs vakalarının sayısı ve buna bağlı ölümler artmaya devam ediyor. Bu tehlikeye karşı sadece resmi kurumlar değil işverenler de aynı şekilde hazırlıklı ve tedbirli olmalıdır.

Bir işverenin bu virüse karşı işyerinde yapabileceği şeyler nelerdir?

İşverenin korona virüs ile ilgili yasal yükümlülüğünün ana alanları şunlardır:

Uzmanlar korona virüsüne yönelik işverenlerin ayrıntılı bir risk analizi ve korunma planı hazırlamalarını öneriyor. Plan ne kadar ayrıntılı olursa, işveren herhangi bir virüs salgını ile başa çıkmak için o kadar iyi hazırlanır. Plan, bir salgını önlemek için hazırlıklar, salgın sırasında neler olacağını ve salgından sonra atılacak adımları ele almalıdır. Planda hem işyerinde sağlık ve güvenlik sorunları hem de iş sürekliliği konuları ele alınmalıdır.

Plan, halihazırda geliştirilmiş olan daha geniş bir planın parçası olabilir veya geliştirilebilir.

Bir işyerinde korona virus müdahale planı neleri kapsamalıdır?

Plan aşağıdakilerle ilgilenmelidir:

Bir salgından önce:

Önleyici tedbirler. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi, alınabilecek önleyici tedbirlere ilişkin kılavuz ilkeleri belirten, işyerinde yeni bulaşıcı madde ile ilişkili önerileri yayınlayabilir.

Çalışma yerini düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

İç mekan havalandırması iyi bir şekilde yapılmalıdır.

Bir salgın durumunda çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin işveren planlarından haberdar olmalarını sağlamalıdır.

Uygun maske, alkollü mendil, eldiven, kağıt havlu, ateş ölçer, dezenfektan vb. işyerinde hazır bulunmalıdır.

Çalışanların virüs salgınının olduğu bilinen bölgelere seyahat etmesi gerekiyorsa, bu tür bir seyahatin gerekli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

 

Bir salgın sırasında;

Bir korona virüs salgını sırasında işyerinde çalışanların güvenliğini sağlamak için işverenin atacağı adımlar, bir işverenin çalışanların enfekte olma risklerini nasıl belirleyeceği ve bu risklerin nasıl en aza indirileceğine yönelik olmalıdır. İşveren ayrıca, karantina gereklilikleri gibi hangi adımların atılması gerektiği konusunda işyeri sağlık ve güvenlik biriminden tavsiye almak isteyebilir. Bunlar;

Çalışanlara, tedarikçilere ve müşterilere nasıl ve hangi bilgilerin iletileceği gibi iletişim stratejileri.

Çalışanların, örneğin evde, ofiste veya alternatif geçici ofislerde çalışacağı yerler.

İşyeri hangi aşamada kapatılacak ve buna kim karar verecek?

Meslektaşlarının enfeksiyonu ve/veya ölümleriyle nasıl başa çıkılacağı, örneğin danışmanlık.

Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin, özellikle korona virüs tarafından enfekte olma belirtileri göstermeleri durumunda işyerine erişimine izin verilip verilmeyeceğini belirleyen bir mekanizma.

Yüksek risk/maruz kalma potansiyelindeki bir personel ile ne yapmalı (örneğin, hamile, kilit çalışanlar ve seyahat eden çalışanlar)

 

Bir salgından sonra;

Çalışanların ve müşterilerin işyerine geri girmelerine izin verilmeden önce tamamen iyileşmelerini sağlamanın yolları.

İşyerine dönen hasta çalışanlar için rehabilitasyon.

Çalışanlar ile iletişim ve çalışanların iş sözleşmeleri kapsamında getirilen gereksinimleri uygulama esnekliği, çalışanların ilişkilerinin sürdürülmesinde ve bir salgın sırasında endişe ve paniğin azaltılmasında önemli olacaktır.

Bu nedenle koşullara bağlı olarak işverenler:

Kapanmadan önce işyeri kapanma olasılığı hakkında personel ile görüşmeli.

Hastalık izni bittikten sonra çalışanların yıllık izin veya ücretsiz izin almalarına izin verebilir.

Çalışanların evden çalışmasına izin verilebilir.

İşverenler, ofislerine gelen ziyaretçileri, makul bir şekilde uygulanabilir olan herhangi bir ziyaretten önce işyerine girmeyle ilgili sağlık ve güvenlik tehlikeleri konusunda bilgilendirebilir.

Bir salgın varsa, çalışanlar eve gitmeye veya evde kalmaya yönlendirilebilir mi?

Çalışana korona virüs bulaşmışsa ve halk sağlığını korumak için makul bir şekilde onu işyerinden uzak tutmak gerekiyorsa, işveren çalışanı işyerine katılmamaya yönlendirebilir. Bu arada işveren, iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya devam etmelidir (örn. Ücret ödemek).

 

Belirli personeli bir ofisin belirli bölümlerine karantinaya alabilir veya başka bir ofise gönderebilir miyiz?

Bu değişir ancak mümkündür. Bir işveren yasalara aykırı davranmamaya dikkat etmelidir. Bir işveren, bir işçiden kendisinin veya başkalarının sağlık ve güvenliğini sağlamak için bir ofisin belirli bir bölümünden çalışmasını isteyebilir. Bir işverenin bir çalışanı farklı bir ofiste çalışmaya gönderip gönderemeyeceği konusun aynı zamanda iş sözleşmesini de içeren koşullara da bağlıdır (örneğin, çalışanın belirli bir yerde çalışma hakkına sahip olup olmadığını).

Çalışanlar Korona virüs şüpheli vakalarını bildirmeye yönlendirilebilir mi?

Evet, bir yeni korona virüs salgını durumunda, bir çalışandan virüs olduğundan şüphelenip şüphelenmediğini bildirmesini istemek makul olacaktır.

Yeni bir Korona virus salgını varsa, çalışan yasal olarak işe katılmayı reddedebilir mi?

Bir çalışan, ancak sağlık ve güvenliği için makul bir şekilde korkarsa,(işyerinde vaka görülmüş ve gerekli tedbirler alınmamış ise) çalışmaya katılmayı reddedebilir.

Çalışanları ve müşterileri işyerine girmelerine izin vermeden önce tarayabilir miyim?

Olabilir. Salgının boyutuna bağlı olarak, çalışanların ve müşterilerin taranması, işverenlerin çalışanlarının zarar görme riskini azaltmak için makul bir adım olabilir. Bununla birlikte, teknolojik ve tıbbi test sınırlamalarına bağlı olarak, binaya girmeden önce bu tür bir taramanın zamanında ve etkili bir şekilde yapılmasında gizlilik sorunları olabilir.


© Ucs Temizlik Hizmetleri Bürolarda, Fabrikalarda, imalathanelerde ve benzeri halka açık dairelerde günlük temizlik, bakım parlaklık ve hijyen amaçlanır Cam temizliği, çerçeve temizliği bölme camların temizliği cam kapıların temizliği, camdan yapılmış çatıların temizliği, metropol ve yüksek binaların temizliği. 2008.
All right reserved.
System is Created by İmpaş Ajans